2015

Hjadstrup –Lunde lokalråd gennemførte en undersøgelse, vedr. mobildækning og bredbåndshastigheder i vort område. Samtlige husstande fik et spørgeskema, som kunne afleveres hos lokalrådets bestyrelse. Mange undlod at svare, men der viste sig et stort behov for forbedringer.
Undersøgelsen blev videre givet til Landdistriksrådet på Nordfyn, som arbejder videre med forbedringerne.