Aktuelle sager / Trafiksanering i Lunde

Trafiksanering i Lunde

Hjadstrup Lunde Lokalråd beder om din hjælp til at få gennemført trafiksanering af Lunde Bygade. Der foreligger allerede udkast til trafiksanering fra Nordfyns Kommunes side . Men for at trafiksaneringen kan opleves som en succes, er det vigtigt, at I som er borgere eller driver virksomhed i Lunde inddrages.

Hjadstrup Lunde Lokalråd fungerer som bindeled til Nordfyns Kommune.

Derfor er der afholdtmøde i Lunde forsamlingshus onsdag den 18/9-2013. Referat af dette møde er som følgende:

Hjadstrup Lunde Lokalråd havde indbudt Lundes borgere til mødet ved hjælp af flyers i A5 størrelse, der var blevet omdelt.

Mødets formål var at få nedsat en arbejdsgruppe bestående af lokale personer og gerne med forskellige interesser.

Arbejdsgruppens opgave er, at bearbejde det forslag til trafiksanering i Lunde, som Nordfyns Kommune har udarbejdet og eventuelt komme med nye idéer. Arbejdsgruppen har den direkte kontakt til Jane Willander ved Nordfyns Kommune.

Ca. 25 personer fra Lunde var mødt op. Formanden for Hjadstrup-Lunde Lokalråd bød velkommen og fungerede herefter som ordstyrer til den livlige debat. Kjeld Hansen fra Landdistriktrådet var tilstede. Han sidder i Trafiksikkerhedsudvalget og kunne svare på nogle af de spørgsmål, der opstod i løbet af mødet.

Der blev dannet en arbejdsgruppe på 4 personer, som straks efter mødet gik i gang med arbejdet.

Referent: Kim Jørgensen. 

For mere information skal du kontakte Kurt Skov Andersen, som er lokalrådets repræsentant for Lunde området.

Kurt træffes på tlf. 26919479 eller e-mail kurtskovandersen@gmail.com

 

Nuværende plan for saneringen kan hentes her under:

- Oversigtsplan hentes HER

- Skilteplan 1 hentes HER

- Skilteplan 2 hentes HER

- Skilteplan 3 hentes HER

- Skilteplan 4 hentes HER

- Principskitse af chikaner hentes HER

 

Lige pt. er sagen stoppet fra kommunens side og lokalråddet har modtaget følgende kopi af udtagelse fra René Lundegaard ( Udvalgsformand for Teknik og Miljø ):

 

Ordret afskrift fra Fyens Stiftstidende 31. januar 2014

Udvalgsformand bremser chikaner

31. januar 2014
Arbejdet med vejchikaner er stoppet, før det er færdigt. Politikere skal først diskutere dem

Skamby/Lunde: Flere vejchikaner står næsten færdige på Bredgade i Skamby og på Lunde Bygade, men nu har den ny udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget ,René Lundegaard (DF), stoppet arbejdet med dem.

- Vi har stoppet etableringen og sat det på dagsordenen, lyder det fra udvalgsformanden.

Oprindelig var der i trafiksikkerhedsplanen sat penge af til chikanerne, men beslutningen har ifølge René Lundegaard ikke været omkring politikernes bord, og derfor skal det først diskuteres i udvalget, inden arbejdet eventuelt kan fortsætte.

- Mange har ikke fået informationer om, at det skulle etableres, og derfor har de heller ikke fået mulighed for at gøre indsigelse, forklarer René Lundegaard, som sammen med direktør for Teknik og Miljø Henrik Boesen har været rundt og kigge på tingene, hvorefter de har valgt at sætte arbejdet på standby.

Der var allerede gravet huller og støbt fundament til chikanerne, men det var ifølge lokalformanden kun lokalrådet, som var taget med i ed.

- Det kan jeg ikke stå model til som politiker. Lokalrådet har sat det i gang, fordi de har fået pengene til det, men nu er vi nødt til at tage en timeout på det, siger René Lundegaard.

I Skamby er der dagen lang tung trafik i form af lastbiler og traktorer, og det er formentlig førerne af disse køretøjer, som er interesserede i fortsat at kunne køre på vejen. (maha) 

 

Vi har forsøgt at få nogle svar fra kommunen men uden held.

Vi i lokalråddet er selvfølgelig meget forbavset over denne artikel, da vi ikke har modtaget nogen penge og vi har gjort alt hvad vi kunne for at informere lokale beboere. 

D. 2/6-2014 afholdes møde med henblik på afslutning af sagen. Referat kan hentes HER

Vi har modtaget en mail fra Nordfyns Kommune d. 1/7-14 at der i uge 27 vil blive fjernet chikaner og de planlagte bumb vil blive etableret lige efter høst.

Der skal afholdes møde d. 17/11 i Lunde mellem folk fra kommunen og nogle af de lokale beboere. Der vil her også være deltagelse fra lokalrådet. Formålet med mødet vil være at kortlægge hvor de kommende bump skal placeres.

Der er efter mødet sendt forslag til kommunen som indebære følgende:

Flere bump end de 3 planlagte. Ude på Mosegyden ved byskiltet samt et hvor Lundebygade starter ( vest ).

Vi afventer nu svar fra kommunen.