2016

I T-krydset Emmelevvej, Emmelevgyden og Brandsbyvej, er vejforløbet blevet mere trafiksikker og der taget hensyn til store landbrugsmaskiner.
Lukning for gennemkørsel af lastbiler på Brandsbyvej, Emmelevgyden og Emmelevvej, er vedtaget, skiltene forventes sat op i 2017.