Aktuelle sager / Trafiksanering i Bladstrup

Trafiksanering i Bladstrup

Der er pt. plan om at lave en fartbegrænsning i Bladstrup på 60 km med tilhørende rumlestriber ved indgangsvejene – hent kort HER

Kommunen er pt. åben for forslag til ændringer til denne plan og vil derfor gerne have noget respons fra beboerne. Der er i denne forbindelse delt et kort ud af den oprindelige plan til alle husstande i Bladstrup.

På disse kort kan der påtegnes forslag til ændringer man ønsker, og så kan de returneres til Jesper på Hjadstrupvej 69 i Bladstrup. Disse vil så blive afleveret til den ansvarlige person på kommunen. Dette skal være kommunen i hænde senest 26/9-2013.

Arbejdet er nu gået i gang d. 8/11-13 med at lave ny vejbelægning på Bladstrup Bygade. Herefter fortsætter de med Hjadstrupvej.

Vi har fået svar fra kommunen om at der vil blive lavet 60 km zone og rumlestriber. Dette er vedtaget da Fyns Politi ikke vil godkende bump i en by, hvor der ikke er 50 km. zone. De har dog lovet kommunen at tage det op igen, hvis der ikke bliver nogen fartnedsættende efekt af den nuværnede plan.

Den endelige plan kan hentes HER

Der er sat tildækkede skilte op på Hjadstrupvej og Bladstrupvej. Selv projektet er midlertidigt stoppe pga. politik. Understående artikel har været tryk i Fyens Stiftidende og som det ser ud lige nu afventer vi svar fra kommunen angående videre forløb.


Ordret afskrift fra Fyens Stiftstidende 31. januar 2014

Udvalgsformand bremser chikaner

31. januar 2014
Arbejdet med vejchikaner er stoppet, før det er færdigt. Politikere skal først diskutere dem

Skamby/Lunde: Flere vejchikaner står næsten færdige på Bredgade i Skamby og på Lunde Bygade, men nu har den ny udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget ,René Lundegaard (DF), stoppet arbejdet med dem.

- Vi har stoppet etableringen og sat det på dagsordenen, lyder det fra udvalgsformanden.

Oprindelig var der i trafiksikkerhedsplanen sat penge af til chikanerne, men beslutningen har ifølge René Lundegaard ikke været omkring politikernes bord, og derfor skal det først diskuteres i udvalget, inden arbejdet eventuelt kan fortsætte.

- Mange har ikke fået informationer om, at det skulle etableres, og derfor har de heller ikke fået mulighed for at gøre indsigelse, forklarer René Lundegaard, som sammen med direktør for Teknik og Miljø Henrik Boesen har været rundt og kigge på tingene, hvorefter de har valgt at sætte arbejdet på standby.

Der var allerede gravet huller og støbt fundament til chikanerne, men det var ifølge lokalformanden kun lokalrådet, som var taget med i ed.

- Det kan jeg ikke stå model til som politiker. Lokalrådet har sat det i gang, fordi de har fået pengene til det, men nu er vi nødt til at tage en timeout på det, siger René Lundegaard.

I Skamby er der dagen lang tung trafik i form af lastbiler og traktorer, og det er formentlig førerne af disse køretøjer, som er interesserede i fortsat at kunne køre på vejen. (maha) 

 

 

Artiklen dækker mest de projekter i Lunde og Skamby, men det er vores opfattelse at det er samtlige projekter der er stoppet.

Vi har forsøgt at få nogle svar fra kommunen men uden held.

Vi i lokalråddet er selvfølgelig meget forbavset over denne artikel, da vi ikke har modtaget nogen penge og vi har gjort alt hvad vi kunne for at informere lokale beboere. Vi kan lige pt. kun konkludere at de ønsker som var for Bladstrup, ikke er taget med nogen steder og resultatet er blevet, som det udkast kommunen kom med fra starten af.

Der er nu kommet følgende afgørelse som er godkendt af kommuenen:

Den endelige udførelse af projektet bliver at hastighedsbegrænsningen på 60 km/t bibeholdes på Hjadstrupvej. På Bladstrupvej bliver indført hastighedsbegrænsning på 70 km/t. Begrundelsen er, at Bladstrupvej er en af hovedfærdselsårene på tværs af kommunen, og derfor må der ikke lægges for store hindringer i vejen for trafikken. Den målte gennemsnitshastighed er 93 km/t, så der forventes en betydelig bedring af de lokale forhold. 

Lokalrådet har d. 3/4-2014 modtaget den endelige afgørelse som kan ses / læses i følgende dokumenter fra kommunen.

- Kort over endelig plan hentes HER

- Brev fra kommunen hentes HER

Efterfølgende har det været taget op i nyhederne at der andre steder i kommunen er blevet ændret de beslutninger / godkendelser som politiet har taget i forbindelse med lignende sager. På baggrund af dette har vi i lokalrådet taget kontakt til Fyns Politi for at få bekræftet hvad der er godkendt på Bladstrupvej.

Vi har modtaget svar fra politiet som kan hentes HER

Som det står i svaret kan man tage hastighedsbegrænsningen op igen om 1-2 år hvis det ikke har haft nok effekt.