Fakta / Info

Område: 

Kort over Hjadstrup Lunde sogne kan hentes HER
 

Vedtægter:

De kan hentes HER
 

Økonomi:

Lokalrådet er drevet på frivillig basis og uden støtte fra firmaer eller foreninger. Der vil fra kommunens side blive tildelt ca. 2500,- pr. år som bl.a. skal dække udgifter til hjemmeside, netbank og andre driftsudgifter. Der er ingen lønnet arbejde i lokalrådet.
 

Landdistriktsrådet:

Landdistriktsrådet er en paraplyorganisation for lokalsamfundene i Nordfyns Kommune. Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn. Organisationen har hjemsted i Nordfyns Kommune.

Landdistriksrådet bestyrelses sammensættes af lokalrådene på Nordfyn.

Læs mere HER

 

Lokale vandværk

Skulle der opstå problemer med vandet i dit lokalområde kan du finde kontaktoplysningerne på de personer, der kan hjælpe ved at bruge Nordfyns Kommunes hjemmeside.

Listen ligge oppe til højre.

Link til siden er HER

 

Foreninger i kommunen

På kommunens hjemmeside kan man finde en liste og de foreninger der er registret i vores lokalområde. Man skal gøre følgende:

- Man går ind på www.nordfynskommune.dk

- Så vælger man "Boger" øverst på siden.

- Man skal så vælge "Kultur og fritid" øverst til højre.

- Herefter vælger man "Foreninger og Aftenskole" i menuen til venstre.

- Så vælger men "Foreninger".

- Oppe til højre kan man så klikke også downloader men en liste over foreninger i kommunen.

Ud over dette findes der også følgende foreninger som kunne være interessante for lokalområdet:

 

- KFUM Spejderne i Otterup.

Det er en organisation hvor alle kan være med, uanset alder og interesser. Vi er delt op i forskellige enheder; bævere, ulve, spejdere, ledere. Mere information om disse kan findes under de dertilhørende faner på hjemmesiden www.slettefolket.dk

Har du en søn/datter eller anden bekendt der godt kunne tænke sig at begynde til spejder, kan du udover at kontakte gruppelederen, også kontakte den enhedsleder, der har den aldersgruppe den omtalte passer ind i. Dette kan som sagt læses under fanerne “bæver” “ulv” eller “spejder”.

 

- Pulsen på Bladstrup

Det er en forening af piger der har bopæl i byen.

Den er stiftet i 2004 og har til formål at styrke sammenholdet i vores lille landsby og bevare gamle traditioner.

Vi har løbende arrangementer og gode tilbud for medlemmerne. Foreningen står også bag ved traditionsbundne arrangementer som f.eks søsætning af byens juletræ.

Kontakt og mere info findes på www.pulsenpåbladstrup.dk

 

- Lunde forsamlingshus 

Info kan hentes på www.forsamlingshus.net/lunde-forsamlingshus-794

 

- Strandager Jagtcenter 

Info kan hentes på www.strandagerskydecenter.dk

 

- Strandager Jagtforening

Info kan hentes på www.strandagerjagtforening.dk 

 

Vi vil meget gerne opfordre folk som er medlemmer af lignende foreninger til at kontakte os hvis de ønske deres forening nævnt på lokalrådets hjemmeside. Det koster ikke noget og det giver mulighed for at skaffe nye medlemmer.

God fornøjelse.

 

Hjertestarter i lokalområdet

 På hjertestarter.dk kan du registrere din hjertestarter og se, hvor den nærmeste er placeret. Samtidig kan du hente viden om brugen af hjertestartere og hjertelungeredning.

Hjertestarter.dk drives af TrygFonden, som ønsker at gøre viden om hjertelungeredning tilgængelig for danskerne og udvikle en aktiv genoplivningskultur, der betyder at danskerne i sidste ende kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Hvert år får omkring 3.500 mennesker i Danmark hjertestop uden for hospitalet. I dag overlever cirka 12 procent. Med hjertelungeredning og hurtig hjertestart anslås det, at endnu flere danskere vil kunne overleve et hjertestop.

TrygFonden anbefaler at alle danskere tager et kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter.

Hjertestartere gavner kun, hvis man ved, hvor de er. Derfor er det vigtigt at få registreret alle hjertestartere i landet. Oplysningerne deles med landets AMK/Vagtcentraler, så førstehjælpere kan guides til nærmeste hjertestarter, når der ringes 1-1-2

Find det hele her: www.hjerterstarter.dk