2016

Hastigheden på Bladstrupvej nedsættes fra de nuværende 70 km. til 60 km. gennem Bladstrup. Lokalrådet fik sat ønsket på udvalgsmøde i Teknik og Miljø, da det kom lokalrådet for ører, at hastigheden på Hjadstrupvej skulle sættes op til 70 km. for at harmonerer med hastigheden på Bladstrupvej.
Det var lokalrådets ønske, at Hjadstrupvej skulle ned på 50 km. Det var der desværre ikke tilslutning til.