2016

Kjeld Hansen fra Landdistriksrådet på Nordfyn, iværksatte en indsamling af tilsagn til fibernet i Nordfyns kommunes landområder. Årsagen var regeringens bredbåndspulje, som netop skulle hjælpe til med udbredelsen af hurtigt internet i landdistrikterne.
Der blev samlet nogle ambassadører, som skulle spørge og samle så mange som muligt, jo flere der tilmeldte sig jo større chance.
Der blev afholdt flere informationsmøder og næsten alle i vort område tilmeldte sig.
Energi Fyn, som skulle forestå nedgravningen, besluttede på baggrund af de mange tilmeldinger, at etablere fibernet i vort område på normal vis, regeringens pulje kom derfor ikke i spil.
I løbet af foråret 2017 bliver de første husstande tilsluttet.