Mosegyden

Lokalrådet har været i løbende dialog med Kommunen vedr. hastigheden på Mosegyden, Kommunen er kommet med nogle forslag på løsninger og lokalrådet har indgivet høringssvar.
Desværre er der store anlægsudgifter forbundet med etableringen af cykel sti projektet mellem Søndersø og Morud, så det bliver nok en midlertidig løsning i første omgang.