2015

De gamle vejtræer mellem Bladstrup og Parkvej på Hjadstrupvej blev fjernet trods protester fra beboerne i Bladstrup.
Lokalrådet foreslog, at det kun var træerne på vest siden af vejen der blev fjernet, da de hældede ind over vejen. Træerne på øst siden hældede væk fra vejen og udgjorde ingen farer for trafikken, især lastbilerne.
Kommunen valgte i samråd med politiet at fjerne alle træer.